Plugin Custom Permalinks xóa bỏ /product/, /product-category/ hay /shop/ ra khỏi URL

0
925

Khi sử dụng WooCommerce trên WordPress chúng ta gặp phải một tình trạng đó là xuất hiện Slug của danh mục cha trong đường dẫn URL của sản phẩm như /product/, /product-category/ hay /shop/ mà chúng ta không thể sửa hoặc xóa được, do đó hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng Plugin Custom Permalinks để giải quyết vấn đề này triệt để.

Plugin_Custom_Permalinks_xoa_product_category

Mặc định URL sản phẩm của chúng ta sẽ có dạng như sau:

Danh mục sản phẩm: http://luuanh.net/san-pham/hair-nourisher/
Danh mục con cấp 1: http://luuanh.net/san-pham/duong-toc/hair-nourisher/
Danh mục con cấp 2: http://luuanh.net/san-pham/duong-toc/hang-ngoai/hair-nourisher/

Sau khi cài đặt Plugin Custom Permalinks này chúng ta có:

Danh mục sản phẩm: http://luuanh.net/hair-nourisher/
Danh mục con cấp 1: http://luuanh.net/hair-nourisher/
Danh mục con cấp 2: http://luuanh.net/hair-nourisher/
Link tải Plugin Custim Permalinks hoàn toàn miễn phíhttps://vi.wordpress.org/plugins/custom-permalinks/
Tác dụng của plugin này:
Xóa bỏ product-category và bỏ toàn bộ slug của danh mục cha như /product/, /product-category/ hay /shop/  ra khỏi đường dẫn tĩnh của sản phẩm.

Custom Permalinks là một Plugin được phát triển bởi Michael Tyson giúp bạn có thể tùy chỉnh liên kết bất kỳ bài viết nào trên website theo ý muốn.

Plugin này không phải là một sự thay thế cho hệ thống permalink có sẵn trên mặc định của WordPress.
Plugin này chỉ hữu ích cho việc tùy chỉnh permalinks cho từng bài viết, trang, thẻ hoặc danh mục.
Nó sẽ không áp dụng các cấu trúc toàn bộ permalink, hoặc tự động áp dụng permalink tùy chỉnh của danh mục cho bài viết trong danh mục đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây